Struttura tal-Kunsill
Sindku

Joanne Debono Grech

Viċi Sindku

Karl Cutajar

Kunsilliera
Segretarju Eżekuttiv

Mandy Carly Farrugia