Spazji Miftuħa u Ġonna

Ġnien l-Istazzjon Antik tal-Ferrovija

Ġnien fi Triq Sqaq l-Ibgħal

Ġnien tal-Qattus

Ġnien Beatu Nazju Falzon

Ġnien Fleur-de-Lys

Ġnien l-Aħwa Kanonċi Dun Ġużepp Micallef u Dun Ġwann Micallef

Qasam tal-Logħob John Borg