Ritratti tal-Kunsill

It-Tmien Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 25 ta’ Mejju 2019

Mix-xellug għal-lemin – Neil Spiteri (Segretarju Eżekuttiv), John Mizzi (Kunsillier), Sephora Cutajar (Kunsilliera), Antoine Attard (Kunsillier), Rita Borg (Kunsilliera), Karl Cutajar (Viċi-Sindku), Joanne Debono Grech (Sindku), Nancy Aquilina (Kunsilliera), Kaylocke Buhagiar (Kunsillier), Owen Patrick Attard (Kunsilliera), Deborah Mifsud (Kunsilliera), Marie Claire Zammit Bonello (Kunsilliera), Michael Fenech Adami (Kunsillier) Assenti

Is-Seba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2013

Mix-xellug għal-lemin – Arthur Pizzuto (Segretarju Eżekuttiv), John Borg (Kunsillier), John Mizzi (Kunsillier), John Mary Calleja (Kunsillier), Mark G. Abdilla (Kunsillier), Liam Gauci (Kunsillier), Rita Borg (Viċi-Sindku), Joanne Debono Grech (Sindku), Kaylocke Buhagiar (Kunsillier), Dr Josianne Cardona Gatt (Kunsilliera), Anthony Buttigieg (Kunsillier), Herbert Conti (Kunsillier), Marie Claire Zammit (Kunsilliera), Michael Fenech Adami (Kunsillier) Assenti

Is-Sitt Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 6 ta’ Ġunju 2009

Mix-xellug għal-lemin – Joseph Tabone (Segretarju Eżekuttiv), John Borg (Kunsillier), Dr Josianne Cardona Gatt (Kunsilliera), Chirelle Sciberras (Kunsilliera), Dr George Debattista (Kunsillier), Rita Borg (Kunsilliera), Michael Fenech Adami (Sindku), Joan Borg (Kunsilliera), Emanuel Aquilina (Kunsillier), Doris Borg (Viċi-Sindku), Anthony Buttigieg (Kunsillier), Mark G. Abdilla (Kunsillier), Rose Frendo (Kunsilliera), John Mary Calleja (Kunsillier)

Il-Ħames Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2006

Mix-xellug għal-lemin – Michael Camilleri (Kunsillier), Roberto Buontempo (Kunsillier), Dr Josianne Cardona Gatt (Kunsilliera), Mark G. Abdilla (Kunsillier), John Mary Calleja (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsilliera), Anthony Buttigieg (Kunsillier), Charlene Camilleri (Kunsilliera), Sergio Carbonaro (Kunsillier), Dr George Debattista (Kunsillier), Doris Borg (Viċi-Sindku), Michael Fenech Adami (Sindku), Joan Borg (Kunsilliera), Joseph Tabone (Segretarju Eżekuttiv)

Ir-Raba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2003

Mix-xellug għal-lemin – Mario Mallia (Kunsillier), Antoinette Tabone (Kunsilliera), Raymond Portelli (Kunsillier), Rosario Agius (Kunsillier), Emanuel Farrugia (Kunsillier), Michael Camilleri (Kunsillier), John Mary Calleja (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsilliera), Saviour Demicoli (Kunsillier), Sergio Carbonaro (Kunsillier), Doris Borg (Viċi-Sindku), Joan Borg (Kunsilliera), Tonio Fenech (Sindku), Peter P. Bartolo (Segretarju Eżekuttiv)

It-Tielet Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2000

Mix-xellug għal-lemin – Emanuel Farrugia (Kunsillier), Joseph Gauci (Kunsillier), Josephine Vella (Kunsilliera), Rosario Agius (Kunsillier), Michael Camilleri (Kunsillier), Michael Pace Ross (Kunsillier), John Bondin (Kunsillier), John Mary Calleja (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsilliera), Sergio Carbonaro (Kunsillier), Doris Borg (Viċi-Sindku) Joan Borg (Kunsilliera), Tonio Fenech (Sindku), Peter P. Bartolo (Segretarju Eżekuttiv)

It-Tieni Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 1997

Mix-xellug għal-lemin – Sergio Carbonaro (Kunsillier), Dr Peter A. Fenech (Kunsillier), Joseph Debono (Kunsillier), Rosario Agius (Kunsillier), Josephine Vella (Kunsilliera), Paul Borg (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsilliera), Doris Borg (Kunsilliera), Tonio Fenech (Kunsillier), Joan Borg (Kunsilliera), Dr George Debattista (Viċi-Sindku), Dr Michael Asciak (Sindku), Peter P. Bartolo (Segretarju Eżekuttiv)