Knejjes u Kappelli
Bażilika ta’ Sant’Elena
Knisja Parrokkjali Santa Marija
Knisja Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem
Knisja San Franġisk t’Assisi
Santwarju ta’ Santa Tereża ta’ Lisieux
Oratorju MSSP – Verġni Marija Għajnuna tal-Insara
Santwarju Madonna tal-Ħerba
Kappella ta’ Sant’Antnin u Santa Katerina
Knisja Santa Katerina
Knisja Konverżjoni ta’ San Pawl
Kappella Madonna tal-Vitorja
Knisja Parrokkjali San Ġorġ Preca
Kappella Santu Rokku
Kappella Santa Klara t’Assisi
Knisja Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù (Kulleġġ San Alwiġi)
Knisja Parrokkjali Madonna tal-Karmnu (Fleur de Lys)
Knisja Kristu Rè (Fleur de Lys)
Dar tal-Kleru (Christus Sacerdos)