Edukazzjoni

Ċentru taċ-Childcare tal-Gvern

Kulleġġ Sta. Tereża, Skola Primarja, Birkirkara

Skola Sta. Monica

Kulleġġ San Alwiġi Skola Sekondarja

Kulleġġ San Alwiġi 6th Form